KontaktCRIST S.A.

81-336 Gdynia, Czechosłowacka 3

POLSKA

 
   

T: +48 58 769 33 00

F: +48 58 769 33 01

e-mail: biuro@crist.com.pl

NIP 583-000-54-43

REGON 003002873

KRS 0000363752

 

 

Dział Marketingu

Tel.: +48 58 778 67 77

Fax: +48 58 778 67 88

W celu składania zapytań ofertowych prosimy o kontakt z naszym Działem Marketingu.

sales@crist.com.pl

Dział produkcji

Tel.: +48 58 778 66 64

Dział Zakupów

Tel.: +48 58 769 33 19

purchase@crist.com.pl

Dział Techniczny

Tel.: +48 58 778 66 05

technical@crist.com.pl

Dział Personalno-Administracyjny

 

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000363752. NIP: 583-000-54-43 , REGON: 003002873. Kapitał zakładowy: 769.230,80 PLN

 

aerial photos: Kacper Kowalski

ground photos: Piotr Wittman