Menu

CRIST SA członkiem NPCC

Norwesko-Polska Izba Handlowa (NPCC) jest pozarządową organizacją non-profit założoną i reprezentowaną przez środowiska biznesowe związane z Norwegią i Polską. Powstała w 2011 roku z inicjatywy Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w Oslo.

Izba ma na celu głównie stanowienie platformy zrzeszającej norweskie i polskie podmioty zainteresowane działaniem na dwóch rynkach oraz promocję stosunków gospodarczych między Norwegią i Polską. NPCC stwarza forum wymiany kontaktów, pomysłów i doświadczeń dla firm i podmiotów indywidualnych operujących na rynkach norweskim i polskim. Więcej informacji na stronie www.npcc.no.