Menu

KontaktCRIST S.A.

81-336 Gdynia, Kadłubowców 11

POLSKA

 

T: +48 58 769 33 00

e-mail: biuro@crist.com.pl

NIP 583-000-54-43

REGON 003002873

KRS 0000363752

BDO: 000017270

Dział Handlowy

Tel.: +48 58 778 67 77

Fax: +48 58 778 67 88

W celu składania zapytań ofertowych prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym.

sales@crist.com.pl

Dział Produkcji

Tel.: +48 58 778 66 64

Dział Zakupów

Tel.: +48 58 769 33 19

purchase@crist.com.pl

Dział Techniczny

Tel.: +48 58 778 66 05

technical@crist.com.pl

Dział Personalno-Administracyjny

Tel.: +48 58 778 67 52

administracja@crist.com.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Połubińska 

rodo@crist.com.pl

 

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@crist.com.pl, lub listownie na adres siedziby.

 

Spółka akcyjna zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000363752. NIP: 583-000-54-43 , REGON: 003002873. Kapitał zakładowy: 769.230,80 PLN

 

aerial photos: Kacper Kowalski

ground photos: Piotr Wittman