Menu

Zasoby produkcyjne

Wyposażenie obszaru produkcyjnego, o łącznej powierzchni ponad 28 ha, umożliwiające przerób stali na poziomie 50 tysięcy ton stali rocznie. 

 

 

Przerób stali na poziomie 50 tysięcy

ton stali rocznie