Menu

Koronawirus

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

 

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować wszystkim Pracownikom/Współpracownikom/Podwykonawcom, za zrozumienie trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzeniającym się koronawirusem na świecie oraz dobrą współpracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników/współpracowników/podwykonawców oraz realizację powierzonych zadań.

 

W celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na terenie stoczni, podejmujemy szereg działań zaradczych, mających zminimalizować to zagrożenie. Liczymy iż wprowadzone przez Zarząd i Zespół Reagowania Grupy CRIST działania i procedury, pozwolą na ograniczenie obecnych zagrożeń, a wszyscy zastosują się do wskazanych wytycznych. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące m.in. wirusa oraz sposobu zapobiegania zarażeniu, a także zasady poruszania się i pracy na terenie CRIST obowiązujące podczas panującej epidemii. Przedstawione informacje będą na bieżąco uzupełniane.

Podział stoczni na strefy dostępu
Koronawirus – informacje podstawowe
Podstawowe zasady zapobiegania infekcji wirusowej
Jak skutecznie myć ręce?
Informacje dla kierowcy – sposób przyjmowania/wydawania towarów
Pierwsza pomoc w czasie pandemii COVID-19