Menu

Zgłoszenie zachowań nieetycznych

Powyższe wartości, rozwinięte szczegółowo w ramach Kodeksu Etycznego Grupy CRIST wskazują kierunek postępowania dla współpracowników i kontrahentów Grupy. Wierzymy w to, że przesłanie jakie niosą te wartości jest uniwersalne, zrozumiałe i stanowi właściwy standard w relacjach biznesowych. W przypadku wystąpienia wątpliwości, spostrzeżeń, bądź stwierdzenia przypadków zachowań nieetycznych lub przypadków dyskryminacji, prosimy o ich zgłoszenie (można to zrobić w sposób anonimowy):

 

  • Za pośrednictwem adresu etyka@crist.com.pl
  • Pozostawiając informacje w zlokalizowanych na terenie Crist skrzynkach „Problemy etyczne/ Problem of Ethics”
  • Korzystając z poniższego formularza zgłoszeniowego:
Przejdź do formularza

Formularz kontaktowy

Załącz plik +

Zmień