Menu

Film z budowy NB 311 na Youtube

Przedstawiamy proces budowy jednostki określanej mianem największego promu hybrydowego świata, czyli NB 311 Color Hybrid.